ראש השנה

מתנה לקינוח
מתנת ראש השנה
מתנת שנה מתוקה
מארז מתנה מהודר לראש השנה